Vikten av att agera och få saker att hända!

En 100 meter lång tävling på under 10 sekunder eller ett maraton på drygt 2 timmar. Hur kan idrottare uppnå sådana övermänskliga prestationer? Naturlig talang, bra fysik och gener spelar en stor roll, men det är rätt inställning som tillåter dem att ta sig bortom gränserna för vad som anses vara mänskligt möjligt. Det gäller att ta tag i det man vill uppnå!

Arbeta med SMART-metoden och nå dina mål

Du måste skapa mål för att uppnå dem. Idrottare är mästare på mål-visualisering och har olika metoder för att bryta ner ett avlägset mål för att göra det hanterbart. Ett tips är att använda sig av SMART-metoden för att nå ett mål, det vill säga mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna. Att skapa sina mål enligt denna princip kommer att göra det klart för dig vad du måste göra för att uppnå dem.

Tänk om gällande framgång

Vad är egentligen framgång? Är det en tävling, ett högt betyg eller att något blir slutfört? Att definiera vad framgång betyder för dig hjälper dig att skapa adekvata mål och fira de rätta resultaten. En vanlig missuppfattning är att framgång innebär att man bör driva sig till sin absoluta gräns, men du kan uppnå dina mål snabbare genom att helt enkelt sakta ner.

Inte dö av misslyckande

Oavsett om du är på en affärsresa eller satsar inom sporten så vill de flesta av oss vara bäst – kanske till och med en mästare! Ett steg mot att bli en mästare är att lära sig att släppa taget om misslyckanden och istället fokusera på att fira sina framgångar.

Att komma fram till vad som är ens passion

För att bli riktigt bra på något, måste du faktiskt också tycka om det som du gör. Ingen bestämmer sig för att springa ett maraton på två timmar om man inte älskar att springa – och detsamma gäller allt annat du tar dig an i livet.